Delsalg til strategiske partner

Quick Care er en virksomhed i hastig vækst. I foråret 2011 valgte ejerne at frasælge 60 % af virksomheden.

Strategisk frasalg til TryghedsGruppen

Quick Care har anvendt Business Broker som fast tilknyttet rådgiver siden virksomhedens start i 2006. I 2011 var der skabt en virksomhed med afdelinger i 28 kommuner, og man havde fordoblet omsætning og medarbejderantal flere år i træk. I foråret 2011 passerede virksomheden 90 ansatte.

Vi bruger Business Broker som professionel sparringspartner til strategiudvikling og økonomistyring, bl.a. som projektleder og forhandler i forbindelse med salg af 60 % af virksomheden til TryghedsGruppen, som fandt sted i marts 2011

udtaler direktør Thomas Helt.

Rådgiver ved større forretningsmæssige dispositioner

Quick Care er præget af en ambitiøs, utålmodig og resultatorienteret kultur.

Vi er altid optaget af nytænkning, der kan sikre vores position som markedsleder inden for rehabilitering af sygedagpengemodtagere. Claus Bruun Rasmussen fra Business Broker har fulgt vores tempo i tanke og handling og fungerer fortsat som rådgiver på større forretningsmæssige dispositioner

slutter Thomas Helt af.

QUICK CARE A/S

TryghedsGruppen
erhvervede 60 % af Quick Care A/S

Opgave: Strategiudvikling, økonomistyring, vækst og salg til strategisk partner.

Løsning: TryghedsGruppen har erhvervet 60 % af selskabet.

Resultat: Quick Care A/S opnår koncernrelation til stor spiller med relationer i sundhedssektor og forsikringsbranche.

Quick Care A/S har afdelinger i 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.

Business Broker A/S rådgav sælger.